"Największy udział w strukturze portfela zamówień stanowią obecnie kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego - 95%. Drugim co do wielkości segmentem w portfelu jest segment gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw - nieco ponad 4%. Pozostałe segmenty nie mają istotnego znaczenia" - czytamy w komunikacie.

Portfel zamówień PBG na dzień 1 października 2016 roku wynosił ok. 140 mln zł, podano także.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego.

(ISBnews)