Dotychczas użycie broni przez japońskich żołnierzy w misjach ONZ ograniczało się do zwykłej samoobrony. Zgodnie z nową decyzją Japończycy będą mogli odgrywać większą rolę w obronie obozów misji wraz z innymi zagranicznymi jej członkami, będą mogli też użyć broni wówczas, gdy sami nie staną się bezpośrednim celem ataku - pisze agencja Kyodo.

Uchwalona w ubiegłym roku ustawa, która zezwoliła po raz pierwszy od końca II wojny na użycie japońskich sił samoobrony poza granicami kraju, wywołała silny sprzeciw opinii publicznej. Jej przeciwnicy uznali ją za niezgodną z pacyfistyczną konstytucją państwa. Zdaniem krytyków siły samoobrony nie powinny uczestniczyć w misjach, które w zasadzie zakładają użycie broni.

Rząd premiera Shinzo Abe jest przekonany, że nowe przepisy pozwolą Japonii aktywniej włączyć się w obronę bezpieczeństwa regionalnego i w międzynarodowe wysiłki pokojowe.

Agencja Kyodo przypomina, że oddział japońskich sił samoobrony działa w ramach oenzetowskiej misji w Sudanie Południowym (UNMISS) od roku 2012. Kolejna ich zmiana, która wyrusza 20 listopada, będzie działać już według nowych zasad.