"Oczekujemy, że nasza spersonalizowana terapia okaże się przełomem w leczeniu TNBC. Pomoże w sposób bardziej skuteczny wyleczyć tę chorobę przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka komplikacji i działań niepożądanych w porównaniu do obecnie stosowanych terapii onkologicznych. Jednocześnie jej użycie pozwoli zapobiec i zmniejszyć odporność nowotworów na leczenie chemioterapeutykami. Stosowanie w terapii STAT-3 to nasza odpowiedź na poprawę opieki nad pacjentem" - powiedział prezes Richard Gabriel, cytowany w komunikacie.

Rozpoczęcie I fazy badań klinicznych terapii celowanej przewidziane jest na 2017 rok. Ponadto spółka szacuje, że opracowanie i walidacja testu do immunodiagnostyki nowotworu TNBC wyniesie 36 miesięcy i rozpocznie się w styczniu 2017 roku, podano również.

"Całkowita wartość projektu wynosi 13,6 mln zł, z czego wsparcie NCBiR, które spółka uzyskała w czerwcu tego roku stanowi 10 mln zł. Brakujące środki sfinansuje GLG Pharma. Czas realizacji projektu został przewidziany na lata 2016-2018. Stanowi on jeden z najważniejszych planów inwestycyjnych spółki na najbliższe lata, które będą realizowane przez GLG we współpracy z podwykonawcami z wiodących polskich uczelni, instytutami badawczymi i producentami kontraktowymi" - czytamy w komunikacie.

Terapia nowej generacji jest oparta o inhibitory białka STAT3, czyli unikalne cząsteczki, które blokują zaburzone działanie białka STAT3 w chorych komórkach poprzez hamowanie niekontrolowanego wzrostu komórek. Białko STAT3 przekazuje sygnały kontrolujące czynności życiowe i proces wzrostu komórek, podano również.

"Po przeprowadzeniu badań na dwóch gatunkach zwierząt lek na nowotwór TNBC wykazał brak toksyczności i zniszczył 90 proc. komórek nowotworowych. Po zakończeniu badań klinicznych Spółka planuje złożyć dokumenty o rejestrację leku do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. FDA, Food and Drug Administration) oraz Europejskiej Agencji Leków (ang. EMA, European Medicines Agency)" - czytamy w komunikacie.

GLG Pharma, LLC, z siedzibą w Jupiter, Floryda, jest spółką biotechnologiczną, która rozwija serię spersonalizowanych celowanych terapii onkologicznych dla pacjentów z zapotrzebowaniem klinicznym. Oczekuje się, że terapie opracowane przez GLG Pharma pomogą w sposób bardziej skuteczny wyleczyć różne odmiany raka i inne chroniczne szybko rozprzestrzeniające się choroby, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka komplikacji i działań niepożądanych w porównaniu do stosowanych obecnie terapii onkologicznych. Cząsteczki GLG mogą zaspokoić potrzeby wartego wiele miliardów dolarów globalnego rynku leków onkologicznych.

(ISBnews)