WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi przeprowadzi emisję 1 400 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 14 mln zł, poinformowała spółka.
"Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji tj, 1 000 zł każda. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 6% w skali roku, z terminem zapadalności przypadającym na 2 lata od daty przydziału. Odsetki zostaną wypłacone jednorazowo wraz z wartością nominalną obligacji w terminie zapadalności" - czytamy w komunikacie.

Oferta obligacji zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Oferta nabycia obligacji zostanie skierowana do osób posiadających obligacje serii B i C, podano również.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Spółka jako broker ubezpieczeniowy zajmuje się dostawą analiz, audytów, programów ubezpieczeniowych i ich bieżącej obsługi. Akcje WDB od lipca 2010 roku są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)