"Przedmiotem umowy są dostawy pary technologicznej niezbędnej dla CSR do procesu produkcji sody kalcynowanej oraz krzemianów płynnych. Umowa została zawarta z mocą obowiązującą od dnia 06.09.2016 r. na czas określony wynoszący 10 lat do dnia 05.09.2026 r. Strony ustaliły cenę pary na okres do dnia 31.12.2018 r. W cenie pary uwzględnione są certyfikaty CO2 związane z procesem wytwarzania pary w wyniku spalania węgla i gazu" - czytamy w komunikacie.

Cena pary na lata 2019-2026 zostanie ustalona w oparciu o formułę cenową, która zostanie uzgodniona między stronami w wyniku negocjacji. W przypadku nieuzgodnienia ceny do 1 stycznia 2018 r., umowa rozwiązuje się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r., podano również.

Strony określiły też, że szacowana wielkość zapotrzebowania na parę na dany rok obowiązywania umowy będzie składana przez CSR do CET w terminie do dnia 31 października roku poprzedniego. Zapotrzebowanie na parę z tolerancją in plus 10% lub in minus 30% w stosunku do szacowanego zapotrzebowania nie wpłynie na wysokość ceny. Strony mogą wypowiedzieć Umowę począwszy od dnia 31 marca 2018 r. z 9-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 3 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)