"Pożyczka podporządkowana została udzielona na okres 10 lat od momentu uruchomienia. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 3M powiększoną o marżę. Umowa pożyczki podporządkowanej zawiera typowe oświadczenia i zapewnienia banku. Umowa pożyczki podporządkowanej nie zawiera postanowień o karach umownych. Warunki finansowe ww. umowy nie odbiegają od warunków rynkowych" – czytamy w komunikacie.

Zaliczenie środków uzyskanych z ww. pożyczki do funduszy własnych (uzupełniających) (Tier 2) Banku wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podano również.

"Wypłata środków z tytułu umowy pożyczki podporządkowanej nastąpi w ciągu 6 dni roboczych od dnia jej zawarcia, a następnie Bank wystąpi do KNF o zgodę na zaliczenie ww. pożyczki jako zobowiązania podporządkowanego do funduszy własnych (uzupełniających) Banku (Tier 2)" - czytamy dalej.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)