"Walne zgromadzenie Echo Investment postanawia utworzyć celowy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy […] Echo Investment postanawia przenieść z kapitału zapasowego na fundusz rezerwowy kwotę w wysokości 400 000 000 zł" – czytamy w projekcie uchwały.

Pod koniec czerwca akcjonariusze Echo Investment zdecydowali o przeznaczeniu łącznej kwoty 2,17 mld zł na dywidendę.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 586 mln zł w 2015 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews)