Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - ING Bank Hipoteczny zakończył budowanie księgi popytu na pierwszą emisję zielonych pięcioletnich listów zastawnych. W oparciu o jej wyniki bank wyemituje listy zastawne o wartości 400 mln zł, podał bank. W trakcie budowania księgi popytu deklaracje zakupu zgłosiło 15 inwestorów na łączną kwotę blisko 600 mln zł. Marża została ustalona w wysokości 0,53% ponad stawkę WIBOR dla depozytów 6-cio miesięcznych.
"Oferowane przez nas zielone listy zastawne spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem na rynku. To nasza pierwsza emisja dlatego cieszymy się z zaufania, którym obdarzyli nas inwestorzy. Środki z emisji zielonych listów zastawnych będą służyły finansowaniu oszczędnych energetycznie „zielonych" hipotek" - powiedział prezes ING Banku Hipotecznego Mirosław Boda, cytowany w komunikacie.
Bank podał, że w trakcie budowania księgi popytu deklaracje zakupu zgłosiło 15 inwestorów na łączną kwotę blisko 600 mln zł.
"Emisja zielonych listów zastawnych nastąpi po zawarciu wymaganej dokumentacji i spełnieniu przewidzianych w niej warunków zawieszających. Wartość nominalna jednego listu zastawnego wynosi 500 000 zł. Odsetki będą płatne co pół roku" - czytamy w komunikacie
ING BH będzie ubiegać się o wprowadzenie listów zastawnych do notowań na giełdzie w Luksemburgu oraz w Warszawie na GPW, podano także.
W połowie września prezes ING Banku Hipotecznego poinformował ISBnews, że w najbliższych tygodniach bank zamierza przeprowadzić pierwszą emisję listów zastawnych w złotych. Bank rozważa także przeprowadzenie w pierwszym kwartale lub na początku drugiego kwartału 2020 roku benchmarkowej emisji listów zastawnych w euro na rynku europejskim, jednak konkretna data będzie uzależniona w dużej mierze od tempa budowania cover poola, które z kolei zależy od sprawności dokonywania wpisów hipotecznych przez polskie sądy. Decyzja o emisji zostanie podjęta w oparciu o istniejące w danym czasie warunki rynkowe.
Prezes poinformował także wówczas, że dotychczas do ING Banku Hipotecznego z ING Banku Śląskiego zostały przetransferowane detaliczne kredyty hipoteczne o wartości ok. 2,4 mld zł, natomiast wartość tzw. cover pool (wierzytelności, prawa i środki stanowiące podstawę emisji listów zastawnych) to ok. 700 mln zł.
Pod koniec sierpnia br. Moody's Investor Service nadał ING Bankowi Hipotecznemu długoterminowy rating Baa1 oraz krótkoterminowy rating emitenta Prime-2, a wstępna ocena ratingowa listów zastawnych, które będą emitowane w ramach programu to (P) Aa3 (najwyższa możliwa cena dla emitenta z Polski)
ING Bank Hipoteczny należy do grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego. Celem spółki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania w grupie kapitałowej ING Banku Śląskiego poprzez emisję długoterminowych listów zastawnych.
(ISBnews)