Włocławek, 09.06.2020 (ISBnews) - W Polsce powinien powstać jeden koncern multienergetyczny i to jest cel, do którego dąży PKN Orlen, poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek.
"W Polsce musi być jeden koncern multienergetyczny i do tego dążę. Rozdrobnienie nie jest tu potrzebne" - powiedział Obajtek dziennikarzom we Włocławku.
Podkreślił, że tylko taki koncern może mieć środki niezbędne do inwestowania w niskoemisyjną energetykę.
Orlen zapowiadał wcześniej, że dąży do stworzenia silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę.
Prezes Orlenu mówił wcześniej, że w Polsce już dawno powinniśmy zbudować jeden globalny koncern multienergetyczny odporny na wahania rynkowe. Podkreślał, że takie procesy ma za sobą zdecydowana większość globalnych graczy - konkurentów Orlenu.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)