W I poł. 2020 r. oczyszczona EBITDA wyniosła 975 mln USD (spadek o 15% r/r), a w całym 2019 roku - 2,44 mld USD.

W lutym br. Grupa MOL prognozowała oczyszczony wynik EBITDA na 2,5 mld USD w 2020 roku, ale w kwietniu br. wycofała tę prognozę, w odpowiedzi na pandemię COVID-19 i aktualną sytuację gospodarczą.

Jednocześnie węgierski koncern potwierdził obniżoną prognozę nakładów inwestycyjnych w 2020 r. na poziomie poniżej 1,5 mld USD, w porównaniu do 2,08 mld USD w 2019 roku, przy założeniu kontynuacji generowania pozytywnych uproszczonych wolnych przepływów finansowych w 2020 roku.

"Pomimo pojawiających się wyzwań, wolne przepływy gotówkowe w II kw. pozostały dodatnie, a w całym półroczu osiągnęły poziom zbliżony do ubiegłorocznego, sięgając 356 mln USD, dzięki wstrzymaniu nakładów inwestycyjnych w reakcji na pandemię i spowodowany nią kryzys gospodarczy" - podano w komunikacie.

W I półroczu capex wyniósł 619 mln USD i był o 22% niższy niż rok wcześniej.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)