"Dzień wykupu obligacji: 11.09.2022r.; stopa procentowa obligacji serii AW2 będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,60% w stosunku rocznym; [...] obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. i/lub GPW S.A." - czytamy w komunikacie.

Subskrypcja obligacji prowadzona była w terminie od 2 do 4 września 2020 r. Subskrypcją objętych było do 50 tys. sztuk obligacji. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 14 podmiotów na 50 097 sztuk obligacji. Przydziału na obligacje dokonano dla 14 podmiotów na 50 tys. sztuk obligacji, podano także.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)