Strata operacyjna wyniosła 2,15 mln zł wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,09 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 5,45 mln zł rok wcześniej.

"Wysokość skonsolidowanych przychodów oraz skonsolidowany wynik netto są odzwierciedleniem zahamowania działalności grupy kapitałowej będącego wynikiem pandemii. Zaplanowane na I półrocze sprzedaże inwestycji zostały przesunięte w czasie" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 0,68 mln zł wobec 0,29 mln zł straty rok wcześniej.

"W II półroczu 2020 grupa kapitałowa planuje zakończenie inwestycji których nie udało się zakończyć do 30 czerwca 2020 roku. W lipcu i sierpniu grupa dokonała sprzedaży 3 inwestycji i podpisane zostały nowe przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości i budowy pawilonów handlowo-usługowych. Zakończenie tych inwestycji oraz planowane kolejne sprzedaże pozwolą na odrobienie strat powstałych w I półroczu" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)