"Przychody ze sprzedaży produktów w III kwartale 2020 r. wyniosły 5 546 tys. zł, co stanowi wartość o 36% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2019. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 1 985 tys. zł, co oznacza wzrost o 135% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019" - czytamy w komunikacie.

Spółka szacuje także, że EBITDA bez zdarzeń jednorazowych i bez wpływu MSSF 16 wyniosła 4,12 mln zł w III kw. wobec 2,48 mln zł rok wcześniej.

"Systematyczne poszerzanie oferty gier w wersjach na konsole, w szczególności na Nintendo Switch, w połączeniu z rozwojem mobilnej aplikacji Unsolved umożliwiającej komercjalizację gier HOPA w modelu free-to-play, pozwoliło nam zakończyć III kwartał z dynamicznym wzrostem przychodów. Dzięki koncentracji na maksymalizacji dochodowości posiadanego portfela gier, głównie z gatunku HOPA rentowność naszej sprzedaży utrzymuje się na wysokim poziomie, przekładając się na atrakcyjny wynik operacyjny i netto. Co ważne, wypracowane w III kwartale wyniki w naszej ocenie mają charakter powtarzalny. Biorąc pod uwagę, iż ostatni kwartał roku tradycyjnie jest jednym z najlepszych w roku, a dodatkowo m.in. rozwój Unsolved zwiększa nasze możliwości biznesowe, mamy potencjał, by zakończyć 2020 r. ze zdecydowanie satysfakcjonującym wynikiem" - powiedział prezes Przemysław Błaszczyk, cytowany w osobnym komunikacie.

Spółka podała, że w I-III kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 18,9 mln zł, co stanowi wzrosyt o 55% r/r, zaś zysk netto w tym okresie wyniósł 6,8 mln zł, co oznacza wzrost o 237% w skali roku.

Na wzrost zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in. rosnący udział przychodów ze sprzedaży gier HOPA wydanych na konsole, dzięki systematycznemu rozbudowywaniu portfolio konsolowego o wydane już gry w wersjach PC/mobile; systematyczny wzrost przychodów w segmencie free-to-play, w szczególności aplikacji Unsolved: Mystery Adventure Detective Games, podano także.

Spółka planuje publikację skonsolidowanego raportu za III kw. 27 listopada 2020 r.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)