"Z tytułu realizacji umowy wydawca uprawniony jest do określonego w umowie procentu zysków ze sprzedaży gry, tj. po odliczeniu prowizji pobieranej przez dystrybutorów gier. W związku z tym, że wynagrodzenie wydawcy jest uzależnione od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, na chwilę opublikowania raportu nie jest możliwe określenie ani oszacowanie jego wysokości. Z tytułu realizacji umowy spółka otrzyma bezzwrotną zaliczkę na poczet przyszłych przychodów ze sprzedaży gry w wysokości 300 000 USD" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem zarządu umowa może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej spółki oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych spółki notowanych na GPW.

Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.

(ISBnews)