Jak poinformował w środę Urząd, w wyniku rozstrzygnięcia aukcji dla nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej od 1 MW do mniej niż 50 MW premią kogeneracyjną objęto 2,4 TWh energii elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 95 mln zł.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 14,3 TWh, a maksymalna wartość tej premii to ponad 2,7 mld zł.

URE podał, że wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 21 MW, które zostaną wybudowane po dniu rozstrzygnięcia aukcji, a premia dla tych jednostek będzie wypłacana w latach 2022–2038.

Jak poinformowano, w aukcji złożono sześć ofert, z czego pięć było zwycięskich.

"Porównując oferty i wysokość wsparcia, o jakie ubiegali się przedsiębiorcy w tej aukcji, wyraźnie widzimy różnice w stosunku do tej z grudnia ubiegłego roku – wytwórcy tym razem znacząco obniżyli ceny w ofertach, by wygrać aukcję" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes URE Rafał Gawin.

Jak wynika z komunikatu URE, minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali aukcję wyniosła 24,63 zł za MWh, natomiast maksymalna 43,95 zł za MWh.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 6 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii mogła wynieść ponad 1 mld zł.

Regulator podkreślił, że w aukcji zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Premia kogeneracyjna to dopłata do ceny rynkowej energii elektrycznej wytworzonej przez jednostki CHP, która została wprowadzona do sieci i sprzedana. Celem jest wsparcie tej korzystnej dla środowiska technologii oraz promowanie rozwiązań efektywnych energetycznie. Kogeneracja (CHP - Combined Heat and Power) to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. (PAP)

amac/ pad/