Szacowany zysk operacyjny to 89 mln zł wobec 81 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA szacowany jest na 125 mln zł wobec 117 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży szacowane są na 861 mln zł w IV kw. wobec 754 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale 2020 r. Segment Wyrobów Wyciskanych i Segment Systemów Aluminiowych zanotują ponad 15% wzrost przychodów ze sprzedaży natomiast przychody Segmentu Opakowań Giętkich będą porównywalne z osiągniętymi w analogicznym okresie 2019 roku. Szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 861 mln zł, a więc będą o 14% wyższe od osiągniętych w czwartym kwartale roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Grupa Kęty szacuje też, że w I-IV kw. 2020 r. odnotuje 417 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 3 498 mln zł przychodów, zgodnie z wcześniejszą prognozą.

Skonsolidowany dług netto (zadłużenie oprocentowane pomniejszone o gotówkę i jej ekwiwalenty) na koniec 2020 roku wyniesie ok. 630 mln zł i będzie zgodne z wcześniejszymi prognozami, podano także.

W listopadzie br. Grupa Kęty podniosła prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2020 r. o 18% do 417 mln zł, a przychodów ze sprzedaży o 3% do 3 498 mln zł.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)