"Kapitał zakładowy Shift Games wynosi 102 000 zł i dzieli się na:

a) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda,

b) 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Akcje Shift Games zostały objęte w następujący sposób:

a) Playway - 700 000 szt. akcji serii A, po 0,1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 70 000 zł, za wkład 70 000 zł - 68,63% w kapitale zakładowym Shift Games,

b) inne podmioty, w tym deweloperzy - 300 000 akcji serii A po 0,1 zł każda o łącznej wartości nominalnej 30 000 zł, za wkład 30 000 zł - 29,41% w kapitale zakładowym Shift Games,

c) inwestor - 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 2 000 zł, za wkład 400 000 zł - 1,96% w kapitale zakładowym Shift Games, wskazano również.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)