"Głównym założeniem projektu jest opracowanie addytywnej technologii druku ultra-precyzyjnych struktur metalicznych, mających na celu redukcję rezystancji transparentnej katody w wyświetlaczach nowej generacji typu TE-OLED. Całkowity koszt realizacji Projektu: 16 003 028,33 zł. Wartość dofinansowania: 11 673 831,24 zł. Okres realizacji: 01.07.2020 - 30.06.2023" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że projekt ten wzmocni dalszy rozwój strategicznego dla niej obszaru technologii nowoczesnych wyświetlaczy.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)