Podmioty otrzymujące wyłączność są uznanymi i doświadczonymi podmiotami prowadzącymi działalność na polskim i europejskim rynku nieruchomościowym bezpośrednio lub w formie inwestycji kapitałowych, zapewniono.

"Budimex dopuszcza możliwość anulowania procesu zmierzającego do zawarcia transakcji, w szczególności w przypadku braku osiągnięcia przez strony porozumienia co do nabycia udziałów do końca okresu udzielonej wyłączności lub wcześniej. Budimex może również przystąpić do ponownej oceny pozostałych ofert złożonych w procesie" - zastrzeżono w komunikacie.

Budimex zaznaczył także, że proces sprzedaży udziałów jest nadal na wczesnym etapie, a wynik negocjacji prowadzonych na podstawie udzielonej wyłączności oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne. Dlatego powyższa decyzja o udzieleniu wyłączności nie oznacza rezygnacji z pozostałych opcji strategicznych.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)