W samym IV kwartale 2020 r. spółka zawarła 473 umowy przedwstępne sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 369 umowami zawartymi w IV kwartale 2019 r. Z kolei liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w IV kwartale 2020 r. wyniosła 199, w porównaniu z 305 umowami zawartymi w IV kwartale 2019 r.

"Bardzo dobry wynik przedsprzedaży mieszkań w 2020 roku jest efektem szerokiej oferty mieszkaniowej spółki, jak i strukturalnego popytu na mieszkania w największych miastach. Liczba zawartych aktów notarialnych jest zgodna z harmonogramem przekazań założonym przez spółkę. Jednocześnie obie wartości świadczą o pozytywnych nastrojach wśród konsumentów" - czytamy w komunikacie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)