"Wzrost wartości rezerwy jest skutkiem zwiększenia liczby postępowań w toku oraz aktualizacji założeń i parametrów stosowanego przez bank modelu. Wskazana wysokość rezerwy ma charakter szacunkowy i będzie podlegała badaniu przez audytora, w związku z czym może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna wysokość rezerwy zostanie przedstawiona w sprawozdaniu finansowym banku za 2020 rok, podano także.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)