"W latach 2021-2022 spółka zamierza kontynuować produkcję gier, zarówno w celu odsprzedaży projektów na etapie preprodukcji, jak i w celu ich wydania, stopniowo zwiększając wielkość i liczbę realizowanych projektów. Portfolio wydanych gier zwiększy się w tempie 2-4 tytułów rocznie. Celem na najbliższe dwa lata jest podniesienie rentowności prowadzonej działalności oraz zwiększenie jej skali, a także budowa własnego zespołu produkcyjnego, zdolnego do wielotorowej pracy nad kilkoma projektami równocześnie. Niewykluczone, że dalszy rozwój będzie wymagał pozyskania dodatkowych środków poprzez emisję akcji, co pozwoli na skokowe zwiększenie skali działalności" - czytamy w komunikacie.

W rok 2021 spółka weszła z portfolio gier na PC: "Psycho Wolf" i "Perseverance 1"oraz na konsolę Nintendo Switch: "Scrap", "Super Tennis", "Bus Fix 2019" i "Car Trader". Posiada także rozpoczęte projekty, z których część jest na ukończeniu.

"Obecnie spółka pracuje nad planem produkcyjnym na lata 2021-2022. W portfolio na ten okres posiada już dwie preprodukcje gier w końcowym etapie oraz jedną grę na etapie testów i wprowadzania ostatnich poprawek przed jej wydaniem. Prowadzi także negocjacje dotyczące sprzedaży kolejnych dwóch preprodukcji i wydania kolejnej gry na PC" - podano także.

Przyjęta wiosną 2019 r. strategia rozwoju Falcon Games zakładała wydanie pierwszych gier do końca 2019 r., osiągnięcie stabilnego planu wydawniczego na lata 2020-2021 zakładającego wydanie od 3 do 6 gier każdego roku, rozpoczęcie współpracy z wiodącymi wydawcami gier w Polsce oraz pozyskiwanie do współpracy kolejnych zespołów deweloperskich w celu realizacji produkcji gier pod szyldem Falcon Games.

Notowana na rynku NewConnect spółka Falcon Games SA (dawniej EastSideCapital SA) rozpoczęła działalność w branży gier komputerowych w kwietniu 2019 r.

(ISBnews)