Warszawa, 10.02.2021 (ISBnews) - Novaturas odnotował 1,3 mln euro skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2020 r. wobec 2,87 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,03 mln euro wobec 0,95 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,55 mln euro w IV kw. 2020 r. wobec 40,15 mln euro rok wcześniej.

W I-IV kw. 2020 r. spółka miała 4,99 mln euro skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 4,21 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 33,11 mln euro w porównaniu z 179,72 mln euro rok wcześniej.

"Obroty spółki w 2020 r. osiągnęły 33,1 mln euro i były o 82% niższe w porównaniu do 2019 r. EBITDA w 2020 r. także była negatywna i wyniosła -2,6 mln euro, podczas gdy w 2019 r. osiągnęła 4,3 mln euro. Całkowite wyniki za 2020 r. były gorsze niż w 2019 r., ale zakończone z sukcesem transakcje gwarantujące płynność i zabezpieczenie 11 mln euro gwarancji ubezpieczeniowych, które zapewniają wywiązanie się ze zobowiązań spółki wobec podróżnych jasno pokazują, że spółka jest gotowa do powrotu do fazy zrównoważonego rozwoju" - czytamy w raporcie.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)