"Swoje działania biznesowe skupiamy przede wszystkim na współpracy z obecnymi partnerami. Wzmacniamy współpracę poprzez częstsze spotkania robocze, rozmowy o potencjale, wartościach i potrzebach każdego klienta. Bardzo ważnym działaniem strategicznym jest wspieranie partnerów w procesie certyfikacji DLC - Design Light Consortium (na rynku amerykańskim). Rozwiązania z tym certyfikatem są częściej wybierane do realizowanych projektów rynkowych. Również pozyskiwanie nowym partnerów odbywać się będzie głównie dzięki rozwiniętej sieci obecnych klientów" - powiedział ISBtech Han.

"Głównym czynnikiem wzrostu jest ilość zainstalowanych i aktywowanych urządzeń oświetleniowych z naszą technologią. To z kolei pociąga za sobą wzrost produkowanych komponentów oraz zapotrzebowania na usługi IoT. Nastawiamy się na zwielokrotnienie wyników zeszłorocznych, gdzie mieliśmy ponad 65K wyprodukowanych komponentów z naszą technologią i ponad 25K zainstalowanych w projektach" - dodał prezes.

Jednym z kluczowych nowych rynków staje się rynek oświetlenia ogrodnictwa szklarniowego, zaznaczył Han.Przewiduje się, że światowy rynek oświetlenia ogrodniczego wzrośnie z 2,3 mld USD w 2020 r. do 6 mld USD do 2025 r .; oczekuje się wzrostu CAGR na poziomie 21,4% od 2020 do 2025 roku. Kluczowe czynniki napędzające wzrost tego rynku obejmują rosnącą liczbę inicjatyw rządowych promujących przyjęcie praktyk CEA (Controlled-environment agriculture) i technologii SSL (Solid State Lighting), rosnące zapotrzebowanie na żywność ze względu na ciągły rosnąca populacja, zwiększone fundusze na rozwój pionowych farm i szklarni oraz trwająca legalizacja uprawy konopi (według raportu Markets & Markets). W tym zakresie firma nawiązała partnerstwo z firmą Fluence, będącą częścią giganta oświetleniowego OSRAM wyspecjalizowaną do tego segmentu rynku.

"Pod kątem edukacji spółka rozpoczęła prace nad programem szkoleniowym dla instalatorów jak również wzmacnia działania związane z supportem projektów i product marketingiem. Chcemy aby doświadczenia wynikające z pracy z naszymi rozwiązaniami były wyjątkowe dla naszych partnerów i ich klientów" - podsumował prezes.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech)