Zysk operacyjny wyniósł 8,04 mln zł wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 9,3 mln zł wobec 4,5 mln zł rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,32 mln zł w 2020 r. wobec 13,73 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku Forever Entertainment osiągnęła wzrost przychodów o 99% r/r do 27,3 mln zł. Podobnie dynamicznie wzrosły zyski operacyjne, przykładowo zysk EBITDA za 2020 rok wzrósł o 108% r/r do 9,3 mln zł. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost przychodów ze sprzedaży produktów o 117% r/r do wartości 25,2 mln zł za 2020 rok. Wpływ na tak znaczący wzrost wyników Forever Entertainment miała przede wszystkim premiera pierwszej gry typu remake, czyli 'Panzer Dragoon: Remake'. Dodatkowo, ogólnoświatowy trend wzrostu sprzedaży gier wywołany przez pandemię w pierwszym półroczu 2020 roku, wpłynął na wzrost zainteresowania zakupem także innych gier z naszego portfolio. W ocenie zarządu, spółka w pełni wykorzystała panujące na świecie sprzyjające branży gier komputerowej warunki gospodarcze wywołane pandemią i wprowadziła do swojej oferty nowe produkty oraz rozszerzyła krąg odbiorców" - napisał prezes Zbigniew Dębicki w liście do akcjonariuszy.

Podkreślił, że od momentu ogłoszenia nowej strategii rozwoju w 2017 roku przychody spółki wzrosły blisko 9-krotnie. W tym okresie wynik EBIT wzrósł o ponad 10 mln zł, a stan gotówki na koniec 2020 jest wyższy od przychodów wypracowanych w 2017 roku.

"Zdecydowanie rok 2020 jest najlepszym okresem w dotychczasowej historii spółki, ale nasze ambicje sięgają znacznie dalej. Organizacyjnie i finansowo jesteśmy przygotowani do realizacji coraz bardziej wymagających tytułów. Jako jedyna spółka w Polsce podpisaliśmy umowy o współpracy w zakresie wydawania remak'ów ze światowymi liderami na rynku gier wideo, jak: SEGA Corporation, G-Mode Corporation i Squere Enix Co., Ltd. Pomimo braku targów gamingowych i utrudnień związanych z pandemią, chociażby związanych z odbywaniem podróży lotniczych, z powodzeniem pozyskujemy kolejne tytuły, które będą wydawane przez Forever Entertainment w następnych latach" - czytamy dalej.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)