"Zarząd Games Operators podjął uchwałę w sprawie wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w której zwraca się do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o podział zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 1 894 036,82 zł tak, aby na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota stanowiącą iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,34 zł, tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję, zaś na kapitał zapasowy przeznaczona została kwota stanowiąca różnicę kwoty zysku netto spółki za rok 2020 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2020" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki wyjaśnia przy tym, że powyższy wniosek uwzględnia założenia programu motywacyjnego przyjętego przez zwyczajne walne zgromadzenie.

"Zgodnie bowiem z postanowieniami regulaminu programu motywacyjnego, stanowiącego załącznik do uchwały o programie: "Akcje z puli przeznaczonej do objęcia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (...) będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. począwszy od wypłat z zysku spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r." - czytamy także.

Ponadto zarząd spółki informuje, że powyższy wniosek został przedstawiony radzie nadzorczej i pozytywnie przez nią zaopiniowany.

Games Operators to producent i wydawca gier komputerowych, specjalizujący się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.

(ISBnews)