Reklama

"Publikacja omawianych wybranych danych finansowych grupy już na tym etapie (tj. przed ukończeniem oraz przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiedniego raportu kwartalnego) uzasadniona jest w ocenie zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej grupy zaobserwowaną w I kwartale 2021 r., porównując ten okres do analogicznego w poprzednim roku obrotowym. Odnotować należy w szczególności, iż - wedle aktualnego stanu wiedzy zarządu - zysk netto grupy osiągnięty w I kwartale 2021 r. wynosi 3 289 tys. zł, co stanowi wartość o 134% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Wynik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych i bez wpływu MSSF 16 wyniósł 5,69 mln zł i wzrósł o 38% r/r, podano także.

"W I kwartale 2021 r. Grupa Artifex Mundi rozpoznała 10,5 mln zł przychodów (wzrost o 87%), wypracowując 7,9 mln zł zysku brutto na sprzedaży (wzrost o 137%). Wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży miała wyższa sprzedaż gier w segmencie free-to-play (wzrost przychodów o 4,5 mln), w szczególności aplikacji Unsolved, której wzrost przychodów jest wynikiem rozpoczęcia w 2021 roku regularnych kampanii marketingowych mających na celu akwizycje nowych graczy. Drugim czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów była wyższa sprzedaż gier HOPA w wersji na konsole (o ponad 42% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku)" - czytamy dalej w komunikacie.

Spółka zastrzega, że przedstawione dane finansowe mają charakter szacunkowy i na skutek dalszych prac księgowych mogą odbiegać (potencjalnie w sposób nieznaczny) od finalnych wyników finansowych grupy zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie półrocznym, którego publikacja nastąpi 27 maja 2021 r.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 25,73 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)