"W I kwartale 2020 roku 11 bit studios S.A. wypracowało ponad 14,83 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wynik EBITDA sięgnął 6,38 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 3,44 mln zł a zysk netto prawie 3,56 mln zł. Chcemy zwrócić uwagę, że na wynik netto wpływ miała niegotówkowa rezerwa utworzona w związku z funkcjonującym w spółce programem motywacyjnym na lata 2021-2025. Wyniosła blisko 1,04 mln zł i taka też kwota będzie obniżała zyski kolejnych kwartałów począwszy od I kwartału 2021 roku aż do IV kwartału 2025 roku włącznie" - powiedział prezes Przemysław Marszał, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 3,44 mln zł wobec 19,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,88 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 30,52 mln zł rok wcześniej.

"Za solidne dane I kwartału 2021 roku odpowiadała, podobnie jak we wcześniejszych okresach, bardzo dobra monetyzacja całego portfolio gier własnych spółki, wspierana udanymi akcjami promocyjnymi na głównych platformach sprzedażowych, w tym Steam. Pozytywnie na przychody spółki w tym okresie wpłynęła też premiera, 24 lutego, 'Frostpunka' w wersji na komputery Mac. Istotny wkład do rezultatów 11 bit studios S.A. w pierwszych miesiącach 2021 roku miały też tytuły z wydawnictwa, na czele z 'Moonlighterem' i 'Children of Morta'. Przychody ze sprzedaży gier zewnętrznych odpowiadały w tym okresie za 27% łącznych przychodów spółki" - powiedział prezes.

W I kwartale 2021 roku 11 bit studios S.A. wydało na inwestycje w nowe tytuły blisko 8 mln zł.

"Zakładamy, że w przyszłych okresach, w ślad za rosnącym zatrudnieniem, które już zbliża się do 180 osób a także planowanym powiększaniem portfela wydawniczego, wydatki inwestycyjne związane z nowymi grami będą nadal rosły co w przyszłości przełoży się pozytywnie na przychody i zyski 11 bit studios" - zapowiedział Marszał.

11bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. W 2020 roku spółka miała 87,1 mln zł przychodów ze sprzedaży.

(ISBnews)