Reklama

"Cele strategiczne:

- budowa wartości poprzez budowę silnej grupy kapitałowej oraz tworzenie/nabywanie IP

- każda ze spółek grupy zarządzana przez niezależny zespół osób, działająca w określonym segmencie gamedev - specjalizacja

- środki na budowę grupy z bieżącej działalności QubicGames oraz poprzez pozyskiwanie inwestorów do spółek zależnych

- stopniowe ograniczanie działalności operacyjnej w QubicGames S.A. do konsol Nintendo Switch oraz urządzeń mobile, a także do działalności inwestycyjnej (spółki, IP)

- akwizycje i inwestycje w podmioty z branży gamedev" - wymieniono w prezentacji.

Wynika z niej, że spółka Untold Tales ma być wydawcą gier indie premium na komputery PC i konsole, w tym konsole nowych generacji. Ma w portfolio wydawniczym na 2021 i 2022 r. cztery podpisane tytuły oraz kilka w negocjacji. Plan zakłada wprowadzenia spółki na GPW w 2022/23 r. i wydawanie 4-6 gier rocznie.

Z kolei naptime.games sp. z o.o. będzie wydawcą i developerem gier family entertainment na komputery PC, urządzenia mobilne i konsole. W planach jest m.in. dynamiczny rozwój zespołu produkcyjnego w Warszawie i Rzeszowie.

Główną działalnością Another Moon sp. z o.o. ma być work for hire w branży gamedev - portowanie gier, QA, codevelopment, pełen developing. W przyszłości możliwe tworzenie własnych IP ze środków pozyskiwanych z działalności work for hire. Spółka celuje w projekty na wysokiej rentowności, podano.

Wreszcie, QubicGames jako "Premium Nintendo Switch Publisher" skoncentruje się na działalności wydawniczej, bez wewnętrznego portowania gier i QA. Przy małym zespole wydawniczym (5-8 osób) zakładana jest duża zyskowność z obecnych i przyszłych tytułów. W przyszłości planowane jest wydawanie około 6-12 gier rocznie, starannie wyselekcjonowanych, z "dużym focusem" na każde wydanie, wynika z prezentacji.

"QubicGames S.A.

- mobile, Inwestycje i pozyskiwanie IP

- budowanie wartości poprzez inwestowanie w spółki gamedev (zakładanie, akwizycja) oraz IP (gry, aplikacje)

- tworzenie i rozwijanie IP na zlecenie, sama spółka od roku 2022 nie będzie posiadać zespołu developerskiego lub będzie on bardzo mały

- wydawanie gier mobile z renomowanymi wydawcami mobile poprzez przystosowanie własnych IP do brandu/IP wydawcy mobile

- stopniowe zwiększanie focus na wydawanie gier mobile oraz tworzenie IP na mobile w latach 2022-24

- rozważenie założenia spółki zależnej dedykowanej wydawaniu i produkcji gier mobile, w szczególności gier PvP" - czytamy w prezentacji.

Spółka podała też, że najważniejsze tytuły III/IV kw. 2021 to:

- "Epistory. Typing Chronicles" - data wydania: 2 lipca 2021

- "Badland" - data wydania: sierpień 2021

- "Planet Quiz" - data wydania: sierpień/wrzesień 2021

- "Real Boxing 2" - data wydania: wrzesień/październik 2021

- "Pocket Mini Golf 2" - data wydania: IV kw. 2021.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)