"Opisana w przedmiotowym wniosku metoda dotyczy druku siatki przewodzącej na danym podłożu, z którego następnie może ona zostać przetransferowana na inne podłoże. Obecnie rozwiązanie XTPL dot. przenoszenia wydrukowanej siatki z jednego podłoża na drugie jest unikalne w skali światowej i do tej pory nieosiągalne przez żadną dostępną metodę. Zbudowane z podłużnych i poprzecznych linii przewodzących prąd siatki przewodzące wykorzystywane są do tworzenia transparentnych warstw przewodzących, które jednocześnie przewodząc prąd, nie pochłaniają światła i mogą być wykorzystywane jako elektrody np. w wyświetlaczach OLED" - czytamy w komunikacie.

Wynalazek ten daje znaczną swobodę przy projektowaniu urządzeń, których elementem jest siatka przewodząca. Dzięki wdrożeniu tej metody możliwe będzie uproszczenie dotychczasowego procesu przemysłowej produkcji urządzeń mikroelektronicznych, wykorzystujących siatki przewodzące, wyjaśniono.

Reklama

"W ocenie zarządu spółki, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz szerokiego zakresu posiadanej ochrony patentowej (zarówno w formie przyznanych patentów, jak i dokonanych zgłoszeń patentowych) stanowi istotną przewagę konkurencyjną emitenta i może przyczynić się do zapewnienia XTPL odpowiedniej pozycji negocjacyjnej w przypadku negocjacji umów komercyjnych" - zakończono.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)