Zysk operacyjny wyniósł 4,14 mln zł wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,14 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 5,55 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 9,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 30,76 mln zł w porównaniu z 18,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 9,67 mln zł wobec 6,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)