Oferta zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej w Polsce skierowanej wyłącznie do inwestorów nabywających nowe akcje o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora, podano.

"Akcjonariuszom spółki nie przysługuje prawo poboru ani podobne prawa w odniesieniu do nowych akcji. Nowe akcje będą przydzielane przez radę dyrektorów spółki według jej uznania inwestorom wybranym przez radę dyrektorów i uprawnionym do uczestnictwa w ofercie. Ponadto spółka zamierza ubiegać się o dematerializację nowych akcji oraz ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

(ISBnews)