"Zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu rady nadzorczej spółki, rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy z zysku za rok 2021 w wysokości 278 881 018,08 zł, tj. 3,36 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

W 2021 r. Asseco Poland odnotowało 468,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 401,6 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 320,9 mln zł wobec 265,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14 498 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)