Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3,14 mln zł wobec 4,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,07 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 10,52 mln zł rok wcześniej.

"Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wyniki I kw. 2022 r. w ocenie zarządu są:

a) Rozwój segmentu free-to-play, w tym rosnące r/r przychody z komercjalizacji 'Unsolved' oraz 'Bladebound',

b) Wznowienie regularnych kampanii akwizycyjnych graczy dla 'Unsolved',

c) Spadek przychodów ze sprzedaży gier HOPA w modelu premium,

d) Dynamiczna aprecjacja dolara amerykańskiego oraz euro wobec złotego, wpływająca na wzrost kosztów finansowych grupy związanych z wyceną instrumentów finansowych zabezpieczających kursy walutowe,

e) Niegotówkowy wpływ opartego o akcje programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników grupy na bieżące koszty grupy" - czytamy w raporcie.

"W I kwartale br. konsole umocniły swoją pozycję głównych platform sprzedażowych dla portfolio HOPA grupy, generując 1,8 mln zł przychodów ze sprzedaży. Komercjalizacja gier w wersjach na komputery osobiste (PC) przyniosła 0,9 mln zł przychodów, a wersji mobilnych (wliczając sprzedaż w Chinach) - 1,2 mln zł (dane te nie uwzględniają przychodów z aplikacji Unsolved, której wyniki przypisane są do segmentu F2P)" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 4,92 mln zł wobec 3,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

(ISBnews)