Zysk operacyjny wyniósł 16,71 mln zł wobec 2,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,87 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 10,96 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W I kwartale 2022 roku grupa kapitałowa Rank Progress wypracowała 17,9 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 11 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z najmu powierzchni handlowej, które wyniosły 14,3 mln zł i znacząco wzrosły wobec 10,2 mln zł osiągniętych w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Wzrost przychodów był wynikiem braku okresów lockdownowych w bieżącym roku, a które miały miejsce w roku ubiegłym" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Na koniec I kwartału 2022 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z czterech obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice i Oleśnica) o łącznej powierzchni najmu 63,6 tys. m2 i wartości godziwej 481 mln zł.

"Grupa posiada bank ziemi o powierzchni 62,2 ha i szacunkowej wartości rynkowej 164 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 2,93 mln zł wobec 8,42 mln zł straty rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)