Termin realizacji zadania to 20 miesięcy od daty podpisania umowy, podano w komunikacie.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 242,9 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)