BGK otworzył specjalne konto, na które można wpłacać środki przekazywane w całości na pomoc Ukrainie. Pieniądze są dostarczane bezpośrednio Narodowemu Bankowi Ukrainy na potrzebne działania. Wsparcie finansowe ma pomóc Ukrainie w obronie kraju objętego wojną. To konkretna pomoc, do której każdy może się włączyć.

Aby pomóc Ukrainie, wystarczy wpłacić pieniądze na poniższe dane bankowe.

Numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy

Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy

Kod SWIFT: GOSKPLPW (w przypadku przelewów dokonywanych z zagranicy)

Wpłat należy dokonywać w złotych polskich.

https://promocje.infor.pl/dgp/solidarni-z-Ukraina/