Zgodnie z raportem firmy doradczej KPMG, w czasie procesu fuzji lub przejęcia innej firmy wiele organizacji koncentruje się na zatrzymaniu kadry kierowniczej przejmowanej spółki, nie uwzględniając pracowników na niższych stanowiskach. Wskazano, iż to od nich "w dużym stopniu zależy utrzymanie bieżącej działalności i jej rozwój".

"Badania rynkowe pokazują, że pracownicy organizacji przejmowanej są dwa razy bardziej skłonni do odejścia niż pracownicy podmiotu przejmującego" – zauważono w badaniu.

Podkreślono, że w największym stopniu dotyczy do osób o najlepszych kompetencjach. Dodano, że dużym wyzwaniem podczas przeprowadzania transakcji jest także integracja odmiennych kultur organizacyjnych spółek.

Cytowana w raporcie Iwona Sprycha z KPMG oceniła, że firmy planujące przejęcie lub fuzję powinny przygotować strategię retencji pracowników dla każdego z trzech etapów transakcji. Przed podpisaniem umowy transakcyjnej należy – w jej opinii – zidentyfikować najbardziej kluczowe osoby, tzw. talenty, na różnych szczeblach organizacji, dokonać oceny potencjalnego ryzyka raz określić priorytety retencyjne.

Reklama

Ekspertka wskazała, że pomiędzy ogłoszeniem transakcji a jej zamknięciem niezbędne jest zabezpieczenie know-how posiadanego przez pracowników. "Kluczowa jest bezpośrednia komunikacja kadry zarządzającej z pracownikami oraz przygotowanie oferty dla pracowników – np. bonusów retencyjnych" – stwierdziła.

"W ostatnim etapie, jakim jest integracja po zakończeniu transakcji, należy wdrożyć długofalową propozycję rozwiązań i benefitów dla pracowników połączonych firm – czyli Employer Value Proposition, która ma na celu utrzymanie pracowników w organizacji" – podsumowała Sprycha.

KPMG jest organizacją firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 143 krajach i zatrudnia ponad 265 tys. pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. (PAP)

Autor: Adrian Reszczyński