W całej Unii Europejskiej udział energii z OZE wyniósł 18% w 2018 r. wobec 17,5% w 2017 r. Cel dla UE to 20% w 2020 r. i co najmniej 32% w 2030 r., podano w komunikacie.

Szwecja miała w 2018 r. najwyższy udział energii z OZE w końcowym zużyciu brutto, wynoszący 54,6%. Na kolejnych miejscach znalazły się Finlandia (41,2%), Łotwa (40,3%), Dania (36,1%) i Austria (33,4%). Z kolei najniższy udział OZE odnotowano w Holandii (7,4%), na Malcie (8%), Luksemburgu (9,1%) i Belgii (9,4).

"Spośród 28 państw członkowskich UE, 12 osiągnęło już udział równy lub wyższy od narodowego cele na 2020 r.: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Grecja, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Litwa, Cypr, Finlandia i Szwecja" - czytamy dalej.

Cztery państwa są oddalone od celu o mniej niż 1 pkt proc. (Rumunia, Węgry, Austria i Portugalia), podczas gdy dziewięć jest oddalonych o 1-4 pkt proc., a trzy państwa mają ponad 4 pkt proc. do nadrobienia, podano także.

Państwa najbardziej oddalone od realizacji celu na 2020 r. to Holandia (o 6,6 pkt proc.), Francja (o 6,4 pkt proc.), Irlandia (o 4,9 pkt proc.), Wielka Brytania (o 4 pkt proc.) i Słowenia (o 3,9 pkt proc.), podano także.

>>> Czytaj też: Jeden większy podmuch wiatru i globalna gospodarka leży. BIS ostrzega przed „zielonymi łabędziami”