W corocznej prognozie na lato ENTSO-E ocenia, że pandemia koronawirusa powinna powiększyć wystarczalność systemów energetycznych z powodu niższego popytu na prąd i niższego obciążenia sieci energetycznych oraz źródeł wytwórczych.

Operatorzy przesyłowi krajów UE spodziewają się odbudowy popytu w ciągu lata, jednak ma on pozostać poniżej typowego zapotrzebowania. Pewne ryzyka dla systemu będą obecne latem, jednak tzw. działania pozarynkowe operatorów powinny wystarczyć, by sobie poradzić, zarówno z wyzwaniami zarządzania siecią jak i potencjalnymi przerwami dostaw - ocenia ENTSO-E w Summer Outlook 2020.

W dokumencie wskazuje się na pewne niewielkie ryzyka w strefach cenowych Włoch i Polski, które mogą się pojawić w określonych letnich tygodniach. Sytuacja będzie jednak pilnie obserwowana przez właściwych operatorów przesyłowych oraz regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa sieci - podkreśla się.

W przypadku Polski - jak podkreśla się w Summer Outlook 2020 - testy, przeprowadzone przez operatora przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne - wskazują ogólnie na „zaniedbywalnie małe” ryzyko niewystarczalności zasobów. Dokładniej - jak zaznacza ENTSO-E, chodzi o „bardzo mały” poziom niewystarczalności w 4 z 3500 rozpatrywanych scenariuszy. Wynikają z przypadkowego zbiegu niekorzystnych okoliczności - warunków pogodowych w połączeniu z wymuszonymi wyłączeniami (np. awariami) w systemie elektroenergetycznym.

Jak podkreśla się w Summer Outlook 2020, dla Polski z jednej strony epidemia doprowadziła do spadku obciążenia sieci, z drugiej strony suche zima i wiosna mogą prowadzić do większych niż zazwyczaj ograniczeń w produkcji chłodzonych wodami rzek elektrowni węglowych.

Jak wskazuje ENTSO-E, w takich przypadkach zasadniczym środkiem bezpieczeństwa będzie import prądu przez interkonektory. Jednak poziom dostępności połączeń synchronicznych z Niemcami, Czechami i Słowacją jest trudny do przewidzenia. Zaznacza się jednak, że może dojść do sytuacji, w której wysoka produkcja z fotowoltaiki w Niemczech będzie odciążać połączenia międzysystemowe, wiodące przez Polskę.

Ponadto oczekuje się, że połączenia stałoprądowe z Litwą i Szwecją będą latem w pełni dostępne, chociaż w przypadku Litwy kraj ten może nie mieć dość mocy w źródłach wytwórczych, by pokryć potrzeby importowe polskiego systemu.

Raport ENTSO-E przypomina też, że PSE zakontraktowało na lato 2020 r. 680 MW w usłudze DSR - czyli zmniejszaniu poboru mocy na żądanie operatora i zasób ten będzie uruchamiany w razie problemów z zaspokojeniem popytu.