Aktualna moc wszystkich polskich instalacji PV przekracza 1,95 GW, z czego prosumenci generują aż 1,2 GW – podaje mojprad.gov.pl. Z samego programu „Mój prąd” pochodzi około 408 MW zainstalowanej mocy, czyli 1/3 całości. Szacuje się także, że dzięki pierwszej edycji programu zredukowano wydzielanie dwutlenku węgla o 122 tys. ton rocznie. Dla konsumenta kluczowe jest obniżenie rachunków, a także zmniejszenie kosztów inwestycji. To powody, dla których warto skorzystać z programu.

Co warto wiedzieć o programie Mój Prąd?

Z programu „Mój Prąd” mogą skorzystać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Polski. Jego celem jest rozwój energetyki prokonsumenckiej – mikroinstalacji fotowoltaicznych. Gospodarstwo ubiegające się o dofinansowanie musi produkować energię na potrzeby własne. Programem objęte są te jednostki, które zakupiły panele fotowoltaiczne po 23 lipca 2019 roku. Na program przeznaczono aż 1mld złotych, co pozwoli pomóc 200 tys. beneficjentom. W pierwszym naborze wydano 132 mln zł na dofinansowanie ponad 27 tys. instalacji fotowoltaicznych. Druga edycja rozpoczęła się 13 stycznia i potrwa do 18 grudnia 2020 roku.

Wysokość i warunki dofinansowania

Na rozwój energetyki fotowoltaicznej można uzyskać bezzwrotną dotację w wysokości 5000 złotych. Dotacja może osiągnąć do 50% całkowitego kosztu, lecz nie może przekroczyć powyżej wskazanej sumy. Dofinansowanie zostało zwolnione z podatku dochodowego, dlatego podatnik nie jest zobowiązany wykazywać otrzymanych środków w zeznaniu rocznym PIT. Osoba fizyczna może być właścicielem lub współwłaścicielem instalacji. W przypadku posiadania większej liczby domów beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Natomiast niezależnie od przypadku trzeba spełnić szereg warunków:

  • dopuszczalny przedział mocy instalacji fotowoltaicznej zawiera się pomiędzy 2 kWp a 10 kWp;
  • dofinansowaniem objęte są instalacje niezakończone przed 23 lipca 2019 roku z zaznaczeniem, że sam projekt musi być zakończony przed dniem składania wniosku;
  • w skład urządzeń objętych programem wchodzą panele fotowoltaiczne, inwertery, okablowanie i urządzenia montażowe;
  • przy przedstawieniu kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków programu do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania;
  • dofinansowaniem nie są objęte inwestycje realizowane lub dofinansowane z innych środków publicznych, np.: „Czyste powietrze”. Wynika to z zapisów regulaminu („Mój prąd” str. 2 pkt 7.3. 9);
  • w przypadku darowizny lub sprzedaży nieruchomości, na której znalazła się instalacja korzystająca z programu „Mój Prąd” konieczne jest w czasie czynności cywilno-prawnych przeniesienie okresu trwałości projektu na nowego nabywcę. Informacje o fakcie należy dostarczyć NFOŚiGW w formie pisemnej.

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie na panele? – składanie wniosku krok po kroku

Wzór podania można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne. Do aplikowania konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu instalacji w postaci faktury. Powinno to objąć także koszty montażu i instalacji paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo należy przedstawić klauzulę informacyjną związaną z RODO, potwierdzenie spłaty należności i zaświadczenie od Operatora Dystrybucyjnej Sieci o instalacji odpowiednich liczników. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaznacza, że wnioski należy wypełnić drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem. Wybór innego koloru oznacza, że...wniosek z miejsca zostanie odrzucony.

Wniosek o dotacje składa się drogą internetową. Do niedawna możliwe było przekazanie dokumentów listownie, od 31 marca wnioski składane w formie papierowej są odrzucane. Procedowanie wniosków odbywa się na bieżąco. Formalności jest sporo i na etapie wypełniania wniosku czy zbierania dokumentów można popełnić wykluczające błędy. Po wysłaniu nie można już edytować wniosku ani podmieniać załączników, natomiast po odrzuceniu błędnie wypełnionego wniosku można go złożyć ponownie. Od 22 maja 2020 roku obowiązuje nowy wzór dokumentu. Potwierdzenie otrzyma się na skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV, jak również na podany adres poczty elektronicznej.

Dzięki programowi „Mój prąd” popularność instalacji OZE rośnie jeszcze szybciej. Warto iść w tą stronę, z wyszczególnieniem paneli fotowoltaicznych, które pozwalają na znaczne obniżenie rachunków za prąd, a przy tym są przyjazne środowisku. „Mój prąd” to jeden z najbardziej popularnych programów wsparcia fotowoltaiki w naszym kraju. O tym, jakie inne jeszcze programy dotacji są dostępne w Polsce i jak zabiegać o dodatkowe środki przeczytacie na stronie: https://stiloenergy.pl/fotowoltaika-dofinansowanie-2020-warunki-kwoty/.