"Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. dotyczącego złożenia ČEZ a.s. - wspólnie przez PGNiG i PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - oferty niewiążącej nabycia polskich aktywów Grupy ČEZ, informuje, że w dniu 10 lutego 2021 r. PGNiG złożyło oświadczenie o odstąpieniu od udziału w transakcji i współpracy z PGE prowadzonej na potrzeby tego procesu transakcyjnego" - czytamy w komunikacie

W grudniu ub.r. PGE i PGNiG wspólnie złożyły Grupie ČEZ niewiążącą ofertę na nabycie polskich aktywów grupy.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)