"Na mocy uchwały zarząd spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 5 484 780 zł i nie wyższą niż 17 955 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 2 902 000 i nie więcej niż 9 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,89 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Zarząd wskazuje, że emisja akcji serii E w ramach kapitału docelowego następuje w celu realizacji postanowień programu motywacyjnego. Emisja akcji serii E w ramach kapitału docelowego, w celu realizacji postanowień programu motywacyjnego - nie wpływa na maksymalną liczbę nowych akcji, podsumowano.

8 stycznia br. Columbus Energy informował, że podjął decyzję o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zaoferowania pożyczkodawcom i obligatariuszom do 28,29 mln nowych akcji, a także zrealizowania programu managerskiego.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)