Zgodnie z decyzją, Lotos Exploration and Production Norge otrzymał udział w 3 koncesjach:

- 20% udziału w koncesji PL 1091 w bloku 15/5,6,8 (operatorem koncesji jest Lundin Energy),

- 50% udziału w koncesji PL 1098 w bloku 25/2,5 (operatorem koncesji jest Sval Energi),

- 30% udziału w koncesji PL 1099 w blokach 25/3, 26/1, 30/12, 31/10 (operatorem koncesji jest Aker BP).

Z kolei PGNiG Upstream Norway otrzymało udziały w 4 koncesjach:

- 22,2% udziału w koncesji PL 146 B w bloku 2/4 (operatorem koncesji jest Aker BP),

- 22% udziału w koncesji PL 1088 w blokach 1/3,6, 2/1,4 (operatorem koncesji jest Aker BP),

- 30% udziału w koncesji PL 1123 w bloku 6507/4,5 (operatorem koncesji jest ConocoPhillips),

- 11,9175% udziału w koncesji PL 1124 w bloku 6507/1,2,5 (operatorem koncesji jest Aker BP).

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.