"Zarząd emitenta podjął decyzję o rozszerzeniu analiz dotyczących Obszaru Ciepło o opcję potencjalnego przejęcia wybranych aktywów Grupy ČEZ w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ČEZ Chorzów" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec stycznia br. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Tauron zakończyły bez konsensusu negocjacje ws. nabycia przez PGNiG spółki Tauron Ciepło. Tauron podjął wówczas decyzję o rozpoczęciu analiz dotyczących Obszaru Ciepło z uwzględnieniem prognozowanych zmian w otoczeniu zewnętrznym, w tym regulacyjnym i rynkowym oraz uwzględniających perspektywy polskiego sektora ciepłowniczego.

W połowie września 2020 r. CEZ poinformował, że oficjalnie rozpoczął proces dezinwestycji w Polsce. CEZ objął dezinwestycją pięć polskich spółek: CEZ Skawina, CEZ Chorzów (w tym projekt CEZ Chorzów II), CEZ Produkty Energetyczne Polska i CEZ Polska.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.