"Kwoty będą zbliżone do poziomu zrealizowanego w 2020 r., jednak pracujemy cały czas nad planem inwestycyjnym i będziemy informować o jego szczegółach" - powiedział Mucha podczas telekonferencji.

W 2020 r. nakłady inwestycyjne Enei wyniosły ponad 2 441 mln zł.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)