"Zarząd emitenta podjął decyzję, że zarekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu emitenta pokrycie straty w wysokości 3 589 655 351,89 zł za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego. Zarząd emitenta nie będzie także rekomendował ZWZ wypłaty dywidendy w 2021 r. z kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)