Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49 175 mln CZK w II kw. 2021 r. wobec 49 207 mln CZK rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 1 433 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14 437 mln CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 108 250 mln CZK w porównaniu z 106 253 mln CZK rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł w I półroczu 6 144 mln CZK wobec 21 960 mln CZK zysku rok wcześniej.

EBITDA spadła o 18% r/r do 31 600 mln CZK.

EBITDA aktywów strategicznych (wyłączone aktywa przeznaczone do sprzedaży) spadła o 5,5 mld CZK, w tym w segmencie wytwarzania odnotowano spadek o 7,9 mld CZK, w dystrybucji wzrost o 0,5 mld CZK i w sprzedaży wzrost o 1 mld CZK.

EBITDA aktywów do sprzedania (Rumunia, Bułgaria, Polska bez działalności ESCO) spadła o 1,6 mld CZK, w tym Rumunia: spadek o 1,4 mld CZK.

CAPEX CEZ w I półroczu to 11 700 mln CZK wobec 12 200 CZK rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 5 503 mln CZK wobec 15 840 mln CZK zysku rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)