"Obecnie rozmowy ze stroną czeską w sprawie Elektrowni Turów odbywają się na poziomie ekspertów. Spodziewam się, że rozstrzygnięcia będą możliwe dopiero po wyborach parlamentarnych w Czechach" - powiedział Sasin dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zapowiedziało wczoraj, że polsko-czeskie negocjacje w sprawie Kopalni Węgla Brunatnego Turów będą kontynuowane w tym tygodniu.

W piątek, 3 września 2021 r., w Pradze strony polska i czeska kontynuowały rozmowy w sprawie KWB Turów. Strony prowadziły dalsze prace nad zapisami umowy. Omawiano kwestie techniczne i prawne.

W maju Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych. Następnie Komisja Europejska przyłączyła się do skargi Czech w tej sprawie. Czechy złożyły później do TSUE wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Po decyzji TSUE strona polska informowała, że uzgodniła z Czechami porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy - do wycofania sprawy kopalni z TSUE. Polska - w ramach tego porozumienia - zgodziła się na powołanie komisji eksperckiej, która badałaby kwestie środowiskowe, a PGE miałoby przeprowadzić do końca inwestycje dotyczące ekranu, który będzie eliminował odpływ wody. Ponadto Grupa PGE miałaby prowadzić prace przy wałach, by zabezpieczać przed pyłkami, które przenikają na stronę czeską. Zaplanowano też wspólne polsko-czeskie inwestycje o wartości 40-45 mln euro, współfinansowane z budżetu państwa, jak i samorządów i PGE. Przedstawiciele polskiego rządu podkreślali, że umowa bilateralna w tej sprawie jest przygotowywana przez stronę czeską i ma zostać zawarta w ramach art. 273 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).