Reklama

"Zgodnie z informacjami prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 71/2021 oraz nr 72/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników aukcji zwykłych nr AZ/11/2021 oraz AZ/12/2021:

1. Polenergia Farma Wiatrowa Olbrachcice sp. z o.o. - spółka zależna emitenta, rozwijająca zespół 11 projektów farm fotowoltaicznych Świebodzin I o docelowej łącznej mocy 10,5 MW - wygrała aukcję.

2. Polenergia Obrót 2 sp. z o.o. - spółka zależna emitenta, rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o docelowej łącznej mocy 45,2 MW - wygrała aukcję.

3. Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. - spółka zależna emitenta, rozwijająca projekt farmy wiatrowej Grabowo o docelowej łącznej mocy 44 MW - wygrała aukcję" - czytamy w komunikacie.

Tym samym projekty te uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do cen zaoferowanych w toku aukcji, za około 35% ich łącznego wolumenu energii elektrycznej planowanej do wyprodukowania przez okres 15 lat, podano również.

Polenergia to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działająca jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa Polenergia jest wspólnie kontrolowana przez panią Dominikę Kulczyk oraz spółkę Brookfield Asset Management Inc. z siedzibą w Kanadzie.

(ISBnews)